Σκοπός της εταιρίας μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των σύγχρονων κτιριακών αναγκών
Service
Πυρασφάλεια
Αδειοδότηση επιχειρήσεων- κατοικιών
Λειτουργική διαχείριση κτιρίων Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Αναλαμβάνουμε μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας για κάθε περίπτωση νέου ή υφιστάμενου κτιρίου και οποιαδήποτε χρήση, απλή ή μικτή, σύμφωνα με το σχετικό Π.Δ. και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις.

Συντάσσουμε πλήρεις μελέτες, συμπληρωματικές εκθέσεις (πχ. απαιτήσεις ενεργητικής) και παραρτήματα (πχ. για υγραέριο, βιομηχανίες, συστήματα κατάσβεσης, πυρανίχνευσης κλπ).

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την έκδοση ή την ανανέωση των απαιτούμενων πιστοποιητικών πυροπροστασίας.

Συντάσσουμε μελέτες πυρασφάλειας για όλα τα είδη των εγκαταστάσεων:
  • Καταστήματα
  • Χώροι συνάθροισης κοινού
  • Βιοτεχνίες, εργαστήρια
  • Συνεργεία αυτοκινήτων
  • Πλυντήρια - Λιπαντήρια, σταθμοί αυτοκινήτων,
  • Αποθήκες
  • Εμπορικά Κέντρα
  • Παιδικοί Σταθμοί
  • Ξενοδοχεία
  • Γυμναστήρια
Μελέτη πυρασφάλειας:
Μελέτη πρόληψης και μείωσης κινδύνων σχετιζομένων με φωτιά που δύνανται να εμφανιστούν σε μία κτιριακή εγκατάσταση. Περιλαμβάνει εκτενή μελέτη της εγκατάστασης και των διαφόρων λειτουργιών της. Οδηγεί σε πρόταση, εγκατάσταση και εφαρμογή του καταλληλότερου συστήματος περιορισμού και αποφυγής εκδήλωσης πυρκαγιάς
(βλέπε πυρόσβεση).

Η μελέτη αυτή  αποτελεί νομική υποχρέωση της επιχείρησης και είναι απαραίτητο στοιχείο για την αδειοδότησή της.
Εταιρία
Προφίλ
Ανθρώπινο δυναμικό
Υπηρεσίες
Service
Πυρασφάλεια
Αδειοδότηση επιχειρήσεων - κατοικιών
Λειτουργική διαχείρισης κτιρίων
Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης
Λύσεις
Ύδρευση
Πυρόσβεση
Πυρανίχνευση
Άντληση λυμμάτων ακαθάρτων
KNX
Πελάτες
Πυροσβεστικά συγκροτήματα
Διάφορα
Ενημέρωση
Downloads
FAQ
Χρήσιμα links
Επικοινωνία
Τεχνική Εταιρία
Αλαμάνας 12 & Αλικαρνασσού
104 41 Κολωνός - Αθήνα
Τηλ.: 210-5133792
Fax: 210-5149788
patargias@antliotechniki.gr


copyright 2012
Όροι Χρήσης
Programming & Design by
Alexia Panagopoulou